(0)

จากไทยสู่เปรู การส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ไปยังลาตินอเมริกา

เมื่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยแล้งคุกคามชีวิตของเกษตรกรรายย่อย ก่อให้เกิดความต้องการเมล็ดพันธุ์ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศปัจจุบันมากขึ้น

ปัจจุบันเกษตรกรชาวลาตินอเมริการายย่อยเผชิญหน้ากับความท้าทายหลายประการ: เช่น ภัยแล้งที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจทําให้ผลผลิตทั้งฟาร์มเกิดความเสียหาย นอกเหนือจากนั้น เกษตรกรรายย่อยมักจะถูกกดดันจากเจ้าของธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ให้ยอมขายพื้นที่ทำการเกษตรนี้ไปอีก เกษตรกรรายย่อย ที่ทํางานกับบนที่ดินและฟาร์มของพวกเขาเองด้วยวิถีแห่งความยืนนี้เป็นอนาคตสำคัญของลาตินอเมริกา นั่นเป็นเหตุผลที่ Advanta Seeds ต้องทุ่มเทอย่างหนัก โดยทีจะต้องทำงานให้ใกล้ชิดเกษตรกรรายเล็ก ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถทำการเกษตรต่อไปบนที่ดินของพวกเขาด้วยเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการประกันความมั่นคงทางรายได้สําหรับครอบครัวและชุมชนของพวกเขา

ข้าวโพดเป็นพืชหลักที่สำคัญของลาตินอเมริกาที่สามารถสร้างความยั่งยืนในอนาคตและเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมก็เป็นทางเลือกทีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ด้วยเทคโนโลยี Hybridization ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดพันธ์ุเพื่อลดอุบัติการณ์ของศัตรูพืชที่มารบกวนและช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น เมล็ดพันธุ์มีความทนทานต่อความแห้งแล้งมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถอยู่รอดต่อความผันผวนของสภาพภูมิอากาศได้ โดยการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ลูกผสมนี้ เกษตรกรจึงไม่จําเป็นต้องใช้สารกําจัดศัตรูพืชเป็นจํานวนมาก ซึ่งในระยะยาวจะเป็นการป้องกันการสะสมของสารเคมีที่ตกค้างในดิน เพื่อปกป้องฟาร์มของพวกเขา ทําให้เกษตรกรมีเวลาเพิ่มขึ้นและสามารถควบคุมดูแลเมล็ดพันธุ์ของพวกเขาได้ง่ายขึ้นด้วย เมล็ดพันธ์ุของ Advanta ช่วยให้เกษตรกรควบคุมอนาคตของพวกเขาได้

Chiclayo, Peru. Local farmers at the Advanta Innovation Center.

More news from Advanta

แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนในโครงการ” สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี

แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนในโครงการ” สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี

11.9.2020
Cultivating Communities: Pacific Seeds Thailand sponsors housewives & residents to “grow your own.”

Cultivating Communities: Pacific Seeds Thailand sponsors housewives & residents to “grow your own.”

7.9.2020

Мобильная Версия Зеркала Риобет Казино: Проблемы При Установке

2.5.2024

Casino pino review: bonussen, betalingsopties, casinospellen, attributen.

14.11.2023

Pinocasino.com review: kenmerken, betalingsopties, spellen, bonussen.

28.10.2023

لعبة البوكر اون لاين 6

24.7.2023

online casino free credit no deposit 2

24.7.2023

จัดประชุมแปลงสาธิตข้าวโพดหวานไฮ-บริกซ์ 81 อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

25.9.2020
เมล็ด Advanta ฝังยั่งยืนเป็นดีเอ็นเอ.

เมล็ด Advanta ฝังยั่งยืนเป็นดีเอ็นเอ.

11.9.2020
Advanta expects igrowth™ to reshape global sorghum cultivation.

Advanta expects igrowth™ to reshape global sorghum cultivation.

29.2.2020
Thailand to Peru. Delivering a sustainable corn economy to Latin America.

Thailand to Peru. Delivering a sustainable corn economy to Latin America.

27.12.2019
Advanta Seeds embeds sustainability into its DNA.

Advanta Seeds embeds sustainability into its DNA.

26.12.2019

Disclaimer

Advanta Seeds and its subsidiaries have made every attempt to ensure accuracy of the information provided on this website. However, this is a global webpage with access to different geographies for wider reach and greater awareness of Advanta Seeds. In the course of doing the same, Advanta Seeds has used a Wordpress multilingual translator plugin to convert the language of this website from English to select regional languages.

Advanta therefore, does not accept any responsibility or liability on the nature, standard or the accuracy of the translation and cannot take responsibility for any type of inaccurate contextual meaning in the event of a mismatch from English to a regional language.